Skip to main content

Zespół

Zespół

Profesjonalny zespół koordynujący działania wspierające Fundacji między innymi podczas pandemii COVID-19 oraz pomocy Ukrainie składa się z doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin. Zespół ten obejmuje ekspertów ds. zdrowia, którzy monitorują sytuację epidemiologiczną i dostarczają aktualne informacje dotyczące pandemii oraz metody ochrony przed nią. W skład zespołu wchodzą również eksperci do spraw logistyki, którzy koordynują transport i dystrybucję niezbędnego sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej. Ponadto, zespół zawiera ekspertów do spraw finansów, którzy zarządzają środkami finansowymi i zapewniają efektywne wykorzystanie funduszy w celu wsparcia działań humanitarnych i przeciwdziałania skutkom pandemii. Zespół jest dobrze zorganizowany, elastyczny i szybko reaguje na rozwijającą się sytuację. Działa w ścisłej współpracy z innymi organizacjami, rządem i międzynarodowymi instytucjami, aby zapewnić skuteczną pomoc.  Jego celem jest maksymalne wsparcie potrzebujących oraz zapewnienie koordynacji działań i skuteczne wykorzystanie zasobów w tych trudnych czasach.

Co robimy

Jesteśmy Fundacją wspierającą bezpieczeństwo państwa polskiego.