Skip to main content

Zespół

Zespół

Profesjonalny zespół ds. koordynacji działań ochronnych dotyczących szkoleń z walki w bliskim kontakcie i Combat medic to wyspecjalizowana grupa ekspertów działająca w ramach Fundacji AT-System Group. Zespół składa się z doświadczonych instruktorów Stowarzyszenia Highlander Combat Academy i specjalistów ds. bezpieczeństwa, którzy posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie walki w bliskim kontakcie oraz medycyny pola walki.
Głównym zadaniem zespołu jest zapewnienie kompleksowej koordynacji działań związanych z organizacją szkoleń i treningów z walki w bliskim kontakcie oraz combat medic dla służb policyjnych, wojskowych i innych podmiotów zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności bojowych. Zespół odpowiedzialny jest za planowanie, przygotowanie i nadzór nad przebiegiem szkoleń, a także za opracowanie programów nauczania i materiałów szkoleniowych.
Członkowie zespołu są wysoko wykwalifikowani i stale doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach. Posiadają oni bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, które obejmują takie zagadnienia jak taktyka walki w bliskim kontakcie, techniki samoobrony, pierwsza pomoc na polu walki oraz obsługa urządzeń medycznych.
Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, zespół ds. koordynacji działań ochronnych zapewnia wysoki poziom szkoleń, który przekłada się na lepsze przygotowanie służb bezpieczeństwa do prowadzenia skutecznych działań w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Co robimy

Jesteśmy Fundacją wspierającą bezpieczeństwo państwa polskiego.