O nas

Fundacja Sportów Obronnych, Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa Państwa „AT-System Group” to organizacja mająca na celu wsparcie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Do statutowych celów fundacji należą:
 
  1. Rozwój, edukacja i popularyzacja sportów obronnych i sportów walki,
  2. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć krajowych i zagranicznych związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
  3. Edukacja społeczna z zakresu wiedzy o obronności, bezpieczeństwie i przeciwdziałaniu aktom terroru,
  4. Propagowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia, a w szczególności szkolenie z zakresu sportów obronnych oraz propagowanie innych aktywności fizycznych i profilaktyki prozdrowotnej,
  5. Wspieranie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  7. Wspieranie Państwa Polskiego w zakresie pomocy oraz niwelowania skutków klęsk żywiołowych, pomocy medycznej i przedmedycznej we wszelkich stanach wyjątkowych, w zakresie ratownictwa medycznego oraz wszelkiego rodzaju stanu zagrożenia życia.
 
Poprzez współpracę z 1 Warszawską Brygadą Pancerną, Ministerstwem Obrony Narodowej, urzędami dzielnic w Warszawie, szpitalami i innymi strukturami, wolontariusze wspierają, edukują oraz rozpowszechniają świadomość o bezpieczeństwie i obronności państwa.