Fundacja

AT-System Group

… jest organizacją o celach statutowych związanych z rozwojem, edukacją i popularyzacją sportów obronnych i sportów walki. Jej działania obejmują również podejmowanie i wsparcie inicjatyw krajowych i zagranicznych związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Prowadzi także edukację społeczną w zakresie wiedzy o obronności, bezpieczeństwie i przeciwdziałaniu aktom terroru. Ważnym aspektem jej działalności jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz szkolenie z zakresu sportów obronnych i profilaktyki prozdrowotnej. Fundacja wspiera również obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja ma również za zadanie podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Fundacja angażuje się również w pomoc państwu polskiemu w zakresie niwelowania skutków klęsk żywiołowych, pomocy medycznej i przedmedycznej we wszelkich stanach wyjątkowych, a także w dziedzinie ratownictwa medycznego i zagrożeń życia.