WOLONTARIAT

Jesteśmy grupą studentów, ratowników, a także młodzieży, której celem jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć krajowych i zagranicznych związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Od 2018 roku prężnie rozwijamy swoją działalność na terenie całej Warszawy oraz w jej okolicach. Nasza działalność ma charakter wolontariacki, gdyż kierowana jest chęcią pomocy innym oraz budowania wzajemnego zrozumienia.
 
Wraz z wybuchem epidemii COVID-19 w Polsce, zaczęliśmy czynnie działać w sektorze medycznym, współpracując z szpitalami, OPSami oraz urzędami dzielnic, starając się zapobiec skutkom pandemii. Pomagamy seniorom, osobom niepełnosprawnym oraz przebywającym w izolacji. Największy nacisk kładziemy na pomoc seniorom, znajdującym się w najwyższej grupie ryzyka w obliczu pandemii. Nasze usługi dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych oraz kładziemy nacisk na zapewnienie im wsparcia zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Obecnie oferujemy pomoc w czynnościach takich jak dostarczanie zakupów i posiłków, spacery z psami, czy zapewnianie transportu na szczepienia.
 
 
 

Zostań jendym z nas!