Prowadzimy specjalistyczne, certyfikowane szkolenia rozwijające umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych.

Z naszej oferty korzysta m.in. Uniwersytet Warszawski oraz MON

S.E.R.E.

Szkolenie S.E.R.E. to szkolenie wywodzące się z najlepszych jednostek specjalnych. Jego założeniem jest szybka ewakuacja z zagrożonego obszaru. Przechodzą je m.in. żołnierze, dyplomaci oraz pracownicy pełniący obowiązki w niebezpiecznych rejonach świata oraz strefach działań wojennych. Intensywność szkolenia w połączeniu z działaniem w wysokim stresie powoduje, że uczestnik nabiera umiejętności potrzebnych do działania w sytuacji krytycznej. Największy nacisk kładziemy na praktykę, stąd tak często poruszamy tematykę bezpiecznej podróży oraz umiejętności przetrwania. Przy współczesnym nasileniu sytuacji zagrożenia towarzyszących wyjazdom do miejsc niegdyś bezpiecznych cele te są naszym priorytetem.

Anty Terror System/Active Shooter/ RUN HIDE FIGHT

Program szkolenia oparty jest na izraelskich systemach edukacji antyterrorystycznej przeznaczonej dla ludności cywilnej oraz autorskich doświadczeniach wynikających z pracy w strefach wysokiego ryzyka, pod kątem ochrony i zabezpieczenia antyterrorystycznego. Zdobądź wiedzę teoretyczną i praktyczną, jak poradzić sobie w sytuacji zagrożenia. Na wyjątkowość tego systemu składa się przede wszystkim realność i prostota stosowanych technik, bazowanie na podstawowych reakcjach oraz odruchach na różnego typu zagrożenia, a także dobrze opracowany metodycznie program treningów.

City Training

City Training to szkolenie, które umożliwia nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się w mieście. W trakcie szkolenia uczestnik ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych z instruktorami. Przy współczesnym nasileniu sytuacji zagrożenia towarzyszącym przebywaniu w dużych aglomeracjach naszym priorytetem jest, aby przekazywać wiedzę pozwalającą bronić siebie, a także swoich najbliższych. Nabywanie umiejętności wykorzystania podręcznych elementów codziennego użytku w samoobronie.

Combat Rescue/Critical First Aid

Combat Rescue umożliwia nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie udzielania kompleksowej pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych u poszkodowanych w bezpośrednim stanie zagrożenia życia i zdrowia. W trakcie szkolenia uczestnik ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych z instruktorami. Wykorzystywanie elementów ratownictwa taktycznego podczas zdarzeń masowych w warunkach cywilnych. Nabywanie umiejętności wykorzystania podręcznych elementów codziennego użytku w ratownictwie oraz udzielaniu pierwszej pomocy.

Combat Shooting

To unikalny system szkolenia oparty na doświadczeniu w posługiwaniu się bronią. Nasi szkoleniowcy są ekspertami w strzelectwie, a w szczególności Combat Shooting z wieloletnim doświadczeniem zarówno w zdobywaniu, jak i przekazywaniu wiedzy oraz praktycznym jej używaniu podczas pełnienia obowiązków służbowych. Szkolenie rozwija umiejętności kursanta, który będzie ćwiczył zręczność posługiwania się bronią, a tym samym skróci czas reakcji w przypadku konieczności obrony. Szkolenia są każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.