Naszą misją jest obronność

Naszą wizją jest bezpieczeństwo

ORGANIZUJEMY

Fundacja AT-System Group jest bardzo aktywnym podmiotem w organizacji wydarzeń w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz pożytku publicznego. Organizujemy panele dyskusyjne oraz wykłady związane z bezpieczeństwem antyterrorystycznym. Bierzemy czynny udział w konferencjach poświęconych tematyce bezpieczeństwa oraz obronności. Włączamy się w organizację wydarzeń i imprez poświęconym bezpieczeństwu pożytku publicznego. Udzielamy się w akcjach związanych z wspieraniem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego (niwelowanie skutków pandemii Covid-19.) Organizujemy pomoc dla urzędów dzielnic miasta stołecznego Warszawy oraz innych podmiotów wspierających niesienie pomocy. Na stałe jesteśmy organizatorem wydarzeń współpracując z Ministerstwem Obrony Narodowej. Naszą misją jest obronność, naszą wizją jest bezpieczeństwo.

WSPIERAMY

Od początku istnienia fundacji, wspieramy bardzo aktywnie rozwój edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz obronności. Naszym głównym celem jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego, jak również działania ludności cywilnej w strefach wysokiego ryzyka. Na przestrzeni lat korzystając z doświadczeń wypracowaliśmy skuteczne procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia, algorytmy działania podczas sytuacji niebezpiecznych, schematy mogące ułatwić nabycie poprawnych nawyków ratowania siebie i innych. Wspieramy Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki (WCZK), Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i wszelkie inne instytucje, które tego wsparcia wymagają.

SZKOLIMY

Na kanwie wieloletnich doświadczeń zawodowych w tematyce bezpieczeństwa, operacji specjalnych, misji zagranicznych i wielu innych doświadczeń związanych z branżą bezpieczeństwa postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą. Instruktorzy i szkoleniowcy fundacji służą pomocą oraz czynnie uczestniczą w procesach szkoleniowych wielu podmiotów zarówno państwowych, jak również sektora prywatnego. Szkoląc innych sami nieustannie poddajemy się czynnej edukacji, dzięki czemu możemy korzystać z najnowszych metod szkoleniowych. Szkolimy jednostki liniowe Ministerstwa Obrony Narodowej, sektor jednostek specjalnych, wyspecjalizowane instytucje realizujące misje zagraniczne zarówno cywilne jak i wojskowe.

RATUJEMY

Biorąc pod uwagę fakt, że życie ludzkie jest najcenniejszym darem wykształciliśmy w fundacji zespoły ratownicze mogące realizować wszelkie zadania związane z niwelowaniem skutków klęsk żywiołowych, zdarzeń masowych o charakterze cywilnym, jak również zbrojnym. Dzięki Ministerstwu Obrony Narodowej nasze zespoły ratownicze mogą się szkolić i trenować w najbardziej realnych warunkach odzwierciedlających powyższe zagadnienie.

Pomagamy